Meşhur İranlı Türk Adlım Şexsler, Famous Iranian Turks
تورك آدليملارى بييوگرافيسى اولان سايتلار

آدليم توركلر-مشاهير تركهاى ايران
آذربايجان آدليملارى: اسكى و اورتا چاغلار
قادينلار: تورك خاتون
آدليم شخص لر: اوجاق
شاعيرلر٫ خاديملر: بيزيم تبريز
شخصيتلر: گجيل سايتى
چهره هاى دوران مشروطيت: روشنگرى
Turk boyukleri-ArazOnline
مشاهير ايرانى
Kim kimdir?
مين بير ايفتيخار-دوزگون سايتى

 
ARCHIVESفستيوال منتخبان آذربايجانى

 
شخصيت لريميز-سؤزوموز-اؤزوموز

شاه اسماعيل صفوى
شاه اسماعيل صفوى-١
جهانشاه قاراقويونلو


محمد حسين يگانه
محمد حسين كيانى قشقائى
ثمين باغچه بان
يعقوب ظروفچى
فرود گرگين پور قشقايى
پروانه (موچول خانم) قشقايى
تاج السلطنه قاجار
عبدالقادر مراغى
عبدالقادر مراغى-١
صفى الدين اورموى
حاج قربان سليمانى-قوچان
ابوالحسن خان اقبال آذر-الوند قزوين
عاشق حسين جوان-قاراداغ
اوزيئر حاجى بيكف
على سليمى
فرهاد فخرالدينى
عاليم قاسيموف


مظفرالدين شاه قاجار
جعفر پناهى
تهمينه ميلانى
يدالله صمدى
فايقه آتشين-گوگوش
بهروز وثوقى


آيدين آغداشلو
فرح اصولى-زنجان
فرح نوتاش
ميرعلى تبريزى
مرتضى قلىخان شاملو
اكبر بهكلام
ودود مؤذن
بهروز گلزارى
رضا دقتى


اكبرخان رزاقى ساوه اى
عمران صلاحى
مفتون امينى
وحيد قزوينى
تئليم خان ساوه اى
معجز شبسترى
محمدباقر خلخالى
صمد بهرنگى
محمد حسين شهريار
ميرزا مأذون قشقايى
ناظم حكمت ران
رضا براهنى
ميرزه حسن رشديه
پروفسور محسن هشترودى
جبارباغچه بان-ايروان
غلامحسين ساعدى
ايرج ميرزا قاجار
پروفسور لطفىزاده
دكتر على جوان
دكتر جواد هئيت
محمدعلى فرزانه
پرفسور حسين محمدزاده صديق
پروفسور يحيى عدل
محمدعلى تربيت
كريم مشروطه چى-سؤنمز
ميرهدايت حصارى
عزيزمحسنى
بهزاد بهزادى
پروفسور على مينايى


حكيم جهانگيرخان قشقايى
شيخ صفىالدين اردبيلى
پير سلطان آبدال
شهاب الدين يحيى سهروردى
شهاب الدين يحيى سهروردى-١
شهاب الدين عمر سهروردى
حاجى بكتاش ولى نيشابورى
دده قورقود
يونوس ائمره
شمس الحق تبريزى
شمس تبريزى
نصيرالدين محمود اخى ائورن
سلطان آبدال موسى
فضل الله نعيمى استرآبادى حروفى
فضل الله نعيمى
نظامى گنجوى
ملانصرالدين
عين القضات همدانى
شيخ محمود شبسترى
شيخ محمود شبسترى-١
مولانا جلال الدين رومى
قاضى برهان الدين
عمادالدين نسيمى
فضولى


سيدجعفر پيشه ورى
شيخ محمد خيابانى
سلطان احمدشاه قاجار
دكتر مصدق قاجار
كلنل محمدتقى خان پسيان
ستارخان قاراجاداغى
سيد جمال الدين اسدآبادى
عليرضا نابدل اوختاى
بهروز دهقانى
حيدرخان عموغلو
عباس ميرزا
سليمان ميرزه اسكندرى
بيژن جزنى
مهدى بازرگان
دكتر تقى ارانى
حنيف نژاد-تبريز
سعيد محسن-زنجان
كرامت دانشيان
مهدى باكرى
باقرخان


اوللوسونو
اوزون حسن آغ قويونلو
اوزون حسن آغ قويونلو-١
كوراوغلو
بابك خرمدين
بابك خرمي
آقا محمدخان قاجار
آقا محمدخان قاجار-١
نادر شاه افشار
نادر شاه افشار-١
آتروپاتس
آتروپات
بابا الياس خراسانى
مرتضىقليخان بيات ماكو
قيزيل آرسلان
شمس الدين ايلدنيز
شاه عباس
اوروج بيگ بيات-دون ژوآن
قاراپيرى بيگ قاجار


حسين رضا زاده
على دايى
جعفر سلماسى


محمد مجتهد شبسترى
ميرزا احمد تبريزى
محمدتقى جعفرى
ثقه الاسلام
علامه طباطبائى
معصومى همدانى
ابولقاسم خوئى
صفى الدين اردبيلى
زردشتADLIMTÜRKLER


SOZUMUZ LINKS

سؤزوموز- وبلاگ عمومى تركهاى ايران
سؤزوموز- در پرشين بلاگ
تورك خاتون- وئبلاگ زنان ترك
ايلخان- تركهاى جنوب و مركز ايران
افشار- وئبلاگ تركهاى خراسان
آدليم توركلر- مشاهير تركهاى ايران
٢١ آذر- وبلاگ حكومت ملى آذربايجان

 
Friday, June 06, 2003  

مشاهير تركهاى ايران: دکتر تقي اراني


تقي اراني فرزند ابوالفتح اراني در سال 1274 شمسي در تبريز متولد شد و پس از تحصيلات مقدماتي در تبريز به تهران آمد. بعد از پايان تحصيلات در دارالفنون در امتحان اعزام محصل به خارج شرکت کرد و براي فرا گرفتن طب به آلمان فرستاده شد که در رشته فيزيک و شيمي درجه دکترا گرفت. دکتر اراني در دانشگاه برلن زبان عربي تدريس مي کرد و از دانشجويان برجستهً ايراني بود که براي امرار معاش در خارج از کشور حتي حروفچيني هم کرده است. در برلن روزنامه پيکار را تاسيس نمود و با محافل کمونيستي آشنا شد و گروهي از جوانان تحصيل کرده را با دنياي کمونيزم آشنا ساخت. دکتر اراني پس از مراجعت به ايران روزنامه دنيا را منتشر ساخت که مطالب تئوريک در آن نشر مي يافت. و هسته مرکزي کمونيستهاي ايران را رهبري مي کرد که مورد تعقيب قرار گرفت و به زندان افتاد و با گروه 53 نفر در دادگستري محاکمه و به ده سال زندان محکوم گرديد.


دکتر اراني از نظر معلومات فرد برجسته اي بود که به علت عقايد سياسي خود حتي در زندان از تعليم اصول مارکسيسم خودداري نکرد. او را مدتها به زندان مجرد فرستادند و سرانجام در سال 1318 در سن 44 سالگي به علت ابتلاء به بيماري تيفوس درگذشت. بعد از شهريور 20 که حزب توده تاسيس شد از دکتر اراني به عنوان رهبري که در راه اشاعه افکار خود جان باخت تجليل کرد. روز 15 مهر 1327 که شاه در دانشگاه مورد سوء قصد قرار گرفت توده ايها در آرامگاه اراني اجتماع کرده بودند و قصد حمله به تهران را داشتند که با انتشار خبر زنده ماندن شاه برنامه آنها بهم خورد. توده ايها اعتقاد دارند که دکتر اراني را در زندان کشته اند و مخصوصا او را به اتاقي برده اند که قبلا بيمار تيفوسي در آنجا بوده است. بعضي از پيروانش مي گويند اگر از بين نمي رفت و بعد از شهريور 20 رهبري حزب توده را بر عهده داشت شايد حزب در دامن شوروي نمي افتاد و چنين سرنوشتي نداشت. نوشته هاي رهبران حزب توده حاکي است که کامبخش و کيانوري ماًمورين شوروي بودند و دستورات روسها و ( کا - ژ - ب ) را بي چون و چرا اجراء مي کردند.


مشاهير تركهاى ايران: ارفع الدوله ميرزا رضا خان


پرنس ارفع الدوله ميرزا رضاخان دانش پسر حسن صراف تبريزى. پدرش شغل صرافى مختصرى داشت و خودش هم مىگويند در اول شاگرد صراف بوده و بعدها مدتى بعنوان تحصيل په تهران آمده بعد به تفليس رفت. در آن موقع كه ميرزا محمودخان علاالملك قونسول ژنرال تفليس بود او هم در قونسولخانه مشغول خدمتى شد و در سال 1305 جزو سفارت پطرزبورگ شد در سفر دوم ناصرالدين شاه(1295) به فرنگستان او هم جزو ملتزمين ركاب بود و بعد از اين سفر قونسول ژنرال تفليس گرديد. بعداز مدت زيادى كه در تفليس بود در حدود سال 1313 از طرف دولت ايران سفير پطرزبورگ شد و بعداز دو سال ماموريت نمايندگى دولت ايران در ممالك اسكانديناوى هم علاوه بر شغل او گشت در سال 1316 از طرف دولت ايران نماينده مجلس صلح لاهه گرديد و گويا بعداز اين سفر به لقب پرنسى از طرف دولت ايران ملقب شد. در سال 1317 كه مسئله استقراض دولت ايران از روس پيش آمد ارفع الدوله هم از اين مسئله خيلى صاحب ثروت گرديد و مىگويند اميدوارى امين السلطان در دربار روس بيشتر به واسطه ارفع الدوله بود


يكى از موثقين مىگويد كه در موقع سفارت اسلامبول كه ارفع الدوله داشت روزى در هنگام تماشا دادن موزه خود قلمى را كه به طلا گرفته بود نشان داد و گفت اين همان قلمى است كه قرض ايران را امضا كرده است در سال 1319 از سفارت پطرزبورگ معزول و سفير اسلامبول شد. در موقع سفارت اسلامبول هم خيلى ترقى كرد و ثروت كاملى جمع نمود و بسيار طرف توجه سلطان عبدالحميد سلطان مخلوع عثمانى گرديده بود. الى سال 1327 اين ماموريت او طول كشيد و در همان سال معزول شد و به موناكو رفت و در آنجا خانه قشنگى ساخت و با كمال راحتى زندگى مىنمود تا در 18 شعبان 1331 به تهران آمد و پس از دوماه وزير عدليه شد. اين ماموريت بيش از يك سال طول نكشيد كه به اروپا مراجعت كرد (عنوان مرخصى سه ماهه بردن نشان قدس براى شاهزاده موناكو بود) در اين سفر در ايران مبلغ پنجاه و شش هزار تومان بهر نحوى بود به عنوان تتمه طلب از دولت ايران دريافت كرد. وى پدر سرلشگر حسن ارفع, رئيس ستاد ارتش ايران بعد از شهريور 1320 خورشيدى مىباشد


مشاهير تركهاى ايران: مخبرالدوله حسينقلىخان


پسر عليقلى خان مخبرالدوله پسر رضاقلى خان متخلص به هدايت. سن او متجاوز از هفتاد سال بود. اغلب ايام در ادارة تلگرافخان مستخدم بود. در زمان مخبرالدوله پدرش نيز او كفالت امر تلگرافخانه را مىكرد. در اواخر سلطنت مظفرالدين شاه(1323) كه محمد ولى خان سپهدار اعظم تلگرافخانه را از دولت اجاره كرد مخبرالدوله از تلگرافخانه منفصل گرديد. مخبرالدوله اخلاقا برخلاف تمام فاميل خود بود. برادرهاى مخبرالدوله مخصوصا مرحوم مرتضى قلى خان صنيع الدوله كه اول شخص عالم و متجدد ايران و از جهتى نيز مىشود گفت موسس آزادى ايران بود و نيز مهديقلى خان مخبرالسلطنه و حتى پسرهاى خود مخبرالدوله بكلى برخلاف مسلك پدر آزاديخواه و طرفدار وضع جديد بودند و ليكن مخبرالدوله طرفدار سلطنت مستبده و اوضاع دربارى قديم و بهمين جهت بود كه در سال 1326 كه محمد على ميرزا مجلس را منفصل كرد مخبرالدوله را وزير پست و تلگراف كرد . بالاخره مخبرالدوله با اينكه بزرگترين شخص در فاميل خود بود ولى بعلت اخلاق فوق الذكر در فاميل خود و در نزد ساير احرار درجة عالى حائز نبود


مشاهير تركهاى ايران: مخبرالسلطنه هدايت

حاجى مهديقلى خان مخبرالسلطنه پسر عليقلىخان مخبرالدوله پسر رضا قلى خان هدايت. در حدود چهارده سالگى براى تحصيل به برلين مسافرت كرده در خانوادة يكى از پروفسورهاى مستشرق به نام ديتريش كه عربى دان بوده است توقف كرد و مدت نه سال در برلين مشغول تحصيل بود و پس از آن به ايران مراجعت كرد. اول در تلگرافخانه مستخدم و بعد در حدود 1315 رئيس گمركات آذربايجان گرديد در حدود سال1319 با آقا ميرزا على اصغرخان اتابك اعظم سفر مفصلى به اروپا و آمريكا و چين و ژاپن و هند نمود. بعداز مراجعت از اين سفر مدتى بى شغل و مشغول تاليف كتاب فوائد الترجمان كه مكالمه و لغت زبان فرانسوى است و كتاب ديگر كه راجع به جغرافى است بود. به زبان آلمانى مسلط بود و انگليسى را هم مى دانست در اواخرسلطنت مظفرالدين شاه يعنى 1322 رئيس مدرسه نظامى تهران گرديد. وى از اشخاصى بود كه در زمان مظفرالدين شاه هميشه در پى فرصت براى بيدار كردن مردم بود.در سال 1326 به حكومت آذربايجان منصوب و در همان سال كه مجلس توپ بسته شد همراهيهاى زياد با مليون تبريز كرده خود به برلين مسافرت نمود و قريب يك سال در آنجا اقامت داشته و پس از غلبة مليون و فتح تهران به اصرار و درخواست خود آذربايجانيها دومرتبه والى آذربايجان شد در سال 1335 از تهران به سمت وكالت در مجلس چهارم انتخاب گرديد و در سال 1336 در كابينة شاهزاده عبدالمجيد ميرزاى عين الدوله وزير عدليه شدمشاهير تركهاى ايران: پرنس ارفع الدوله دانش


پرنس ميرزا رضا خان ارفع الدّوله متخلص به دانش (پرنس صلح) در سال 1270 قمري در تبريز متولد گرديد. پدر وي حاج شيخ حسن معروف به مهاجر ايرواني از جمله مهاجريني بود که پس از جنگهاي ايران و روس از ايروان به تبريز مهاجرت کرده بودند. ارفع پس از قدري تحصيل در تبريز به سمت منشيگري يک نفر تاجر به اسلامبول رفت. در آن شهر قدري فرانسه و انگليسي ياد گرفت. از اسلامبول به قفقاز رهسپار گرديد. طرف توجه علاءالملک ژنرال قونسول تفليس واقع، بالاخره مترجم قونسولگري ايران در تفليس شد. در سال 1296 رساله اي به نام "رساله رشديه" در نواقص الفباي عربي و طريق اصلاح آن نوشت و به چاپ رسانيد. انتشار اين کتاب در آن زمان تا اندازه اي اسباب شهرت و ترقي وي گرديد تا به وزير مختاري ايران در پطرسبورگ نايل گرديد. در سال 1899 ميلادي براي جلوگيري از جنگ، کنفرانسي در شهر لاهه از نمايندگان دول مختلف تشکيل گرديد. انعقاد اين کنفرانس از طرف علاقمندان به صلح با خوشوقتي تلقي شد. صلح دوستهاي دنيا تصور مي کردند با اين اقدام صلح عمومي استقرار خواهد يافت. ارفع الدوله از طرف دولت ايران به نمايندگي در اين کنفرانس انتخاب گرديد و يک مثنوي به نام "مثنوي صلح" سرود و آن را به تمام سلاطين و رؤساي جمهور ارسال داشت.


کنفرانس اگر چه نتوانست صلح عمومي را حفظ کند، ولي اقداماتي کرد که براي بشريت خالي از فايده و اهميت نبود. اصولاً تشکيل يک کنفرانس تنها به منظور حفظ صلح از نمايندگان دول بزرگ و کوچک خود امري مهمّ و زيبا بود. به همين جهت مثنوي صلح ارفع الدوله نماينده يک دولت ضعيف آسيايي، در اثر تبليغ خود شاعر و باب روز بودن موضوع آن، محل توجه واقع شد و به چند زبان ترجمه گرديد. انجمن صلح بلژيک پنج مجسمه از ارفع الدوله تهيه کرد و به دارالفنون لوون، به انجمن صلح بلژيک، به دبستان دانش (اين دبستان را خود ارفع الدوله تأسيس کرده بود) طهران، به گالري صلح دانشگاه مناکو و به انجمن صلح بين الملل پرنس آلبرت در مناکو فرستاد. دارالفنون لوون از بلاد بلژيک به وي عنوان دکتري در ادبيات شرقي و انجمن صلح پاريس به وي لقب "پرنس صلح" داد. خلاصه در ظرف مدتي کم، صاحب ترجمه ما در اثر انتشار يک اثر در يک موقع مناسب، معروفيت کامل، بلکه جهاني پيدا کرد. علاقه مندان به صلح مي خواستند از يک نفر تقدير کنند، قرعه اين فال را به نام او زدند. باري، پرنس ارفع غير از مثنوي صلح، متجاوز از ده رساله منظوم و منثور در السنه فارسي و ترکي و فرانسه منتشر کرده است. صورت مفصل آن رسالات در کتاب "ارفع نامه" که منبع تحقيق ما در اين فصل بوده مندرج است. ارفع الدوله در نزد آزاديخواهان حسن وجهه نداشت؛ چه در سال 1317 قمري که وزير مختار ايران در دربار تزار بود به وساطت او دومين قرضه ايران از روس به مبلغ چهل و پنج کرور منات با ربح صدي پنج به شرط اينکه تا دولت ايران اين قرضه را نپرداخته است از دولت ديگري قرض نگيرد و گمرک هاي شمالي گرو آن باشد، انجام يافته بود. چنانکه معلوم است اين قرضه مصروف مسافرت مظفرالدين شاه شد و جز خسارت از آن نتيجه اي حاصل نشد. آزاديخواهان او را مسئول اين وام شوم مي دانستند و همچنين تصور مي کردند که وي دولت عثماني را وادار کرده است که ميرزا آقا خان مدير روزنامه ناله ملّت را اخراج نمايد. پرنس ارفع پس از مشروطيت چند بار سفير و دو مرتبه وزير شد و هفت سال تمام نماينده اول ايران در جامعه ملل بود. شعر او متوسط بود. به گفته خودش فتح الله شيباني شاعر بزرگ و معروف او را به خط شعر انداخته است. اين دو نفر با همديگر مکاتبات ادبي و شعري داشته اند. شيباني قصيده اي در مدح ارفع الدّوله سروده است که بيت اول آن را در اينجا مي آوريم: دانش از تبريز و حسن از گرج خيزد در جهان-حبّذا شهري که دارد حسن و دانش توأمان منظور او از شهري که حسن و دانش را توأمان داشته است، تفليس است که دانش در آن اقامت داشته است.


حال قدري در خصوصيات اين مرد که مدت ها متصدي مقامات بزرگ بوده است وارد شويم. ارفع الدّوله اهل تظاهر و خودنمايي بود. هر چه مي کرد آن را به رخ ديگران مي کشيد و از آن به نفع خود حداکثر استفاده را مي برد. خود را براي دولت ايران و رجال درباري عنصري لازم معرفي مي نمود. به زور تبليغ با شعر متوسّط خود را اوّل شاعر، با نثر متوسّط اوّل نويسنده، با فکر متوسّط اوّل متفکر و صاحب نظر قلمداد ميکرد و در اين امر موفق شده بود. حتي به ارباب جرايد پول مي داد تا از او تعريف کنند. عکس وي که او را غرق در نشان هاي مختلف چندين دولت نشان ميدهد خود نشاني از روحيه اوست. ارفع الدوله حس کرده بود که در ايران بزور نشان همه چيز را مي توان از پيش برد. اين بود که از بيست و يک دولت، بيست و يک نشان داشت و به آن نشانها تفاخر مي کرد. در هر حال از هر چيز، از شعر، علم، نشان، مجسمه، کتاب به نفع خود استفاده مي کرد. در وزارت خارجه ايران از اين قسم مأمورين زياد هستند. حل به محاسن وي مي پردازيم. در موقعي که رجال ايران اهميتي به علم و سواد و معلومات نمي دادند، وي سعي داشت خود را با سواد معروفي کند و نسبت به علم و معلومات اظهار خضوع و خشوع مي کرد. در موقعي که هيچ کس به ملّت و تربيت آن توجه نداشت، وي مدرسه باز مي کرد و معارف را ترقي مي داد. در موقعي که رجال ايران به بسياري از معاني بيگانه بودند، وي آن معاني را درک مي کرد و آنها را به خود نسبت مي داد. خلاصه ارفع الدّوله خامد نبود. نشاط داشت. ميخواست منشاء اثر باشد. وي جزو کساني است که معارف جديد را در ايران رواج داده اند و توجه به آن را به اصطلاح مد نموده اند. توجه او به الفباء هم در اثر اين روحيه بوده است. وي در اين باب از پيروان ميرزافتحعلي آخوندوف، متفکر آذربايجاني است.


ذيل


مي گويند از پرنس پرسيدند که خانواده شما از کجا شروع مي شود. در جواب مي گويد از خودم. مي گويند از وي پرسيدند که اين همه نشان را چطور به دست آورده ايد؟ در جواب گفت: در عوض چهل سال حقوق از دولت ايران گرفتن و کسب تشخّص و مال کردن از آن. پرنس در مثنوي طول عمر اثبات کرده است که عمر طبيعي صد و بيست سال است و مي گفت که تصميم گرفته ام صد و بيست سال عمر کنم. يکي از ظرفاي طهران گفته بود " اين ترک حالا با سن خود به ما پز مي دهد. " پرنس ميرزارضاخان هر سال سلطان احمد شاه و ايرانيان معتبر را براي خوردن غذاي ايراني و آش رشته به دانشگاه مناکو دعوت مي کرد. دانشگاه مناکو خانه ارفع بود. آن موقع فرهنگستان اين کلمه را براي دارالفنون انتخاب نکرده بود. يکي از پسران وي، سرهنگ ابراهيم ارفع بود که از هواپيما افتاد و فوت شد. ديگري سرتيپ حسن ارفع است که مدتي رئيس ارکان حزب ايران بود. در اثر فشار روس ها در ايام زمامداري قوام السلطنه مقارن نهضت خود مختاري آذربايجان از کار بر کنار شد و بلافاصله توقيف گرديد. وي مخالف پيشه وري و نهضت او بود. براي جلوگيري از آن قشوني به آذربايجان فرستاد که در شريف آباد قزوين از طرف روسها متوقف شد. با اين وصف دست از فعاليت نکشيد. کاري کرد که دامنه نهضت به جاي ديگر نکشد. به اصطلاح دور پيشه وري ديواري از قواي مسلح کشيد و به ناراضيان از انقلاب آذربايجان مادة و معنا کمک کرد.


11:05 AM

Tuesday, June 03, 2003  

مشاهير تركهاى ايران: سپهبد فرج الله آق اولي


يکي از افسران ارتش ايران که از او به نيکي ياد مي شود سپهبد فرج الله آق اولي مي باشد که ساليان دراز رئيس بانک سپه بود، در ماًموريتهاي مختلف نظامي از خود شايستگي نشان داد، در سالهاي آخر حکومت رضا شاه مورد ايراد قرار گرفت و مشاغل کوچکي به او سپرده مي شد ولي در زمان محمد رضا شاه پهلوي کراراً وزير شد و ساليان دراز مدير عامل و رئيس هئيت مديره بانک سپه بود. کساني که او را از نزديک مي شناسند، از پاکي و درستي او تمجيد مي کنند. فرج الله آق اولي در سال 1267 در اصفهان متولد شد. فرزند دکتر امان الله خان آق اولي پزشک سرشناس است. به زبان فرانسه آشنا بوده و کمي انگليسي مي داند. در سال 1911 وارد خدمات ژاندارمري شد. سپهبد فرج الله آق اولي همواره مشاغل مهمي از قبيل رياست ستاد لشکر غرب - وزارت کشور - رياست ستاد ژاندارمري - رياست اداره نظام وظيفه - رياست ستاد ارتش - رياست بانک سپه - رياست هيئت کمک به آسيب ديدگان شير و خورشيد - و رياست انجمن آثار ملي را بر عهده داشت. سپهبد فرج الله آق اولي روز دوشنبه 13 آبان 1353 در بيمارستان مهر در سن 86 سالگي جهان را ترک گفت و استاد جلال همائي و اميري فيروزکوهي اشعاري سرودند و مطالبي در تجليل او بيان داشتند. او داراي سه پسر و يک دختر مي باشد که تحصيلات عالي دارند.


فضل الله خان آق اولي فرزند امان الله خان طبيب در سال 1265 شمسي در اصفهان متولد شد و پس از تحصيلات مقدماتي به فرانسه رفت. تحصيلات عالي نظامي را در آنجا به پايان رسانيد. در موقع انقلاب مشروطيت به ايران مراجعت کرد و در زمان مستشاري شوستر وارد خدمت در ژاندارمري کل کشور شد و به معاونت ژاندارمري خزانه منصوب شد. بعد از رفتن شوستر از ايران ژاندارمري خزانه از ژاندارمري کل کشور جدا شد و کلنل آق اولي به معاونت و آجوداني رژيمان دو انتخاب گرديد. با ژنرال پارلمارسن همکاري داشت و براي خلع سلاح عشاير لرستان به آن منطقه اعزام گرديد. در مراجعت به سمت معاونت و آجودان ژنرال فرمانده کل ژاندارمري ايران انتخاب شد. با شروع جنگ جهان اول و رفتن افسران سوئدي کلنل آق اولي ماًمور خدمت در ژاندارمري يزد گرديد و مدتي در استانهاي ديگر از جمله مازندران به خدمت مشغول گرديد. موقع انعقاد قرارداد 1919 کميسيون مختلطي از افسران ايراني و انگليسي تشکيل شد که چون کلنل فضل الله خان به زبانهاي فرانسه و انگليسي تسلط داشت براي همکاري با ژنرال ديکسون رئيس کميسيون انتخاب گرديد. ولي از انعقاد قرارداد 1919 ناراضي بود و تحمل نمي کرد که افسران ايراني زير دست افسران انگليسي باشند. با بررسي اسناد و مدارک نامه اي نوشت و اظهار داشت که مسئول انتحار من کسي نيست و در سن 34 سالگي خود کشي کرد. منزل او توسط افسران ايراني و انگليسي بازرسي شد و اسناد و مدارک را بردند. خودکشي کلنل فضل الله خان در آن روزها موجب سر و صداي زيادي شد و در بهم خوردن قرارداد 1919 اثر بسيار مثبتي داشت. مي گويند يکي از تصميمات کميسيون اين بود که براي تعليمات ارتش ايران عده اي گروهبان از هند استخدام شوند و افسران ايراني از درجه سرواني حق ارتقاء به بالا را نداشته باشند و از سروان به بالا افسران انگليسي استخدام گردند. از کلنل فضل الله خان يک پسر به نام کيومرث آق اولي باقي مانده بود که اخيراً در تهران درگذشت.


مشاهير تركهاى ايران: کلنل محمد تقي خان پسيانمحمد تقي خان پسيان که اجدادش از مهاجرين قفقاز بودند در سال 1268 شمسي در تبريز متولد شد. پس از طي تحصيلات مقدماتي و دوره مدرسه نظام وارد خدمت در ژاندارمري گرديد. کلنل محمد تقي خان پسيان مدتي در همدان ماًموريت داشت که با رضا خان ( شاه بعدي ايران ) آشنائي يافت و حتي انتشار داد که يک سيلي هم به گوش او زده است. کلنل محمد تقي خان پسيان مدتي در آلمان و سويس و عراق به سر برده و به مطالعه در امور نظامي پرداخت و در مراجعت به رياست ژاندارمري خراسان منصوب گرديد. در کودتاي 1299، سيد ضياء دستور داد که قوام السلطنه والي خراسان را بازداشت کند که او را دستگير کرده، تحت الحفظ به تهران فرستاد. همين امر موجب شد که قوام السلطنه کينه او را به دل بگيرد و بعداً وقتي نخست وزير شد، استانداري براي خراسان تعيين کرد که کلنل زير بار نرفت و عليه دولت مرکزي قيام کرد.


کلنل محمد تقي خان پسيان مي خواست در خراسان جمهوري اعلام کند و بعد آن را به سراسر ايران تعميم دهد که در اين کار توفيقي نيافت و در جنگ با قواي دولتي و عشاير در تپه هاي قوچان در سال 1300 به قتل رسيد؛ و حتي گفته مي شود که آخرين گلوله را خود به قلبش شليک کرده است. اکراد قوچاني سر او را بريده و جنازه اش را به مشهد آورده و در آرامگاه نادر با تجليل به خاک سپردند. وقتي نظام السلطنه مافي حاکم خراسان شد جنازه کلنل محمد تقي خان پسيان را از آرامگاه نادر خارج ساخته به قبرستان عمومي بردند. آنهايي که با کلنل محمد تقي خان پسيان آشنايي داشته اند او را افسري رشيد و وطن پرست مي دانند و حتي عارف شاعر درباره او اشعاري گفته و چنين ياد آور شده (کين عاقبت وطن پرستي است). کلنل محمد تقي خان پسيان در سال 1300 در سن 33 سالگي زندگي را ترک گفت. فرزندي نداشت. ولي خانواده پسيان که اکثراً مشاغل نظامي داشته اند از خانواده هاي معروف ايران مي باشند. ماژور محمود خان نوذري بقاء از همکاران کلنل محمد تقي خان پسيان بود که فرزندش سرلشگر نوذري بقاء در جمهوري اسلامي به زندان افتاد و پاي ديوار اعدام رفت.12:49 PM

 
This page is powered by Blogger.